Trygg och kvalitativ tandvård

För en god munhälsa genom livet

Boka tidKontakta oss

Information

Information om åtgärder för Covid-19

Information till patienter angående luftvägsinfektion orsakad av Coronavirus – Covid-19. Swedish Dental Group följer utvecklingen av spridningen av Coronaviruset (Covid-19).

  • Är du symtomfri: Vänligen kontakta kliniken för bokning eller ombokning.
  • Har du symtom och har luftvägsinfektion och/eller feber eller varit i kontakt med personer med symptom, ber vi dig att boka av din tid hos oss och ringa 1177 för information.

Du behöver inte betala någon avgift för sent återbud om tiden bokas av pga ovanstående händelse. Informationen ovan uppdateras fortlöpande och är i överensstämmelse med Folkhälsomyndighetens nationella riktlinjer.

Vår prioritet är att säkerställa att vi har rutiner som skyddar medarbetare och patienter från att riskera att smittas.

Mer information om Covid-19

Åtgärder för att minimera smittspridning

Patienter som inte är friska eller vistats i ett riskområde uppmanas att boka om sin tid. Alla patienter tillfrågas om de varit utsatta för risk för smitta och om de känner sig friska innan de går in i väntrummet kliniken.

  • Vi utför desinfektion av alla ytor som dörrhandtag, WC, soffor, kortterminaler, vattenkranar och alla kontaktytor som du som patient kan tänkas komma i kontakt med.
  • Besöken planeras i tidboken med minst 30 minuters mellanrum mellan patientens avslutade tid och nästa patients påbörjad pass. Detta för att undvika att patienter träffar varandra, samt att vi hinner desinfektera alla kontaktytor på kliniken.
  • Vi tar inte i hand som hälsning under denna period.
  • Handsprit finns utplacerat för alla som besöker oss och vi uppmanar alla patienter och besökare att tvätta händerna innan och efter besöket hos oss.

Vi arbetar dagligen med smittskydd

Swedish Dental Group arbetar efter de nationella riktlinjerna för vårdhygien inom svensk tandvård för att inte sprida smitta under behandling. Vi följer basala hygienrutiner. Det innebär tex att vi vid behandling använder, handskar, skyddsförkläde för engångsbruk, munskydd, visir/ skyddsglasögon.

Vi följer kvalitetssäkrade riktlinjer för handhygien. Alla ytor i behandlingsrummet samt behandlingstolen desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid efter varje patientbesök.