Trygg och kvalitativ tandvård

För en god munhälsa genom livet

Boka tidKontakta oss

Behandling Kirurgi

Några av de vanligaste käkkirurgiska ingreppen som utförs är infästning av implantat och komplicerade utdragning av visdomständer. När man fäster ett tandimplantat behöver man borra fast en titanskruv i käkbenet, ett ingrepp som kräver en käkkirurg. Käkkirurgi kan också krävas vid komplicerad utdragning av visdomstand.

Visdomständer

Visdomstanden är den tredje och bakersta kindtanden (molaren) i varje käkhalva. Visdomstanden debuterar vanligtvis vid 18–26 års ålder. Alla får inte visdomständer. Ungefär 25 procent av befolkningen saknar en eller flera av visdomständerna.

Visdomständer kan ibland orsaka problem i bettet genom att de lättare angrips av karies på grund av deras placering i bettet. Orsaken är oftast att det är svårt att komma åt och därför svårt att hålla rent.

En annan orsak är platsbrist som därigenom leder till att visdomständerna bara kommer upp halvvägs eller ligger och trycker mot de övriga tänderna. Ibland är visdomstanden delvis täckt av tandkött vilket kan orsaka tandköttsfickor vilket i sin tur leder till bakterieinfektion i tandköttet (perikoronit).

Besvär med visdomständerna kan ge symtom som tandvärk, svullnad i kind och tandkött, svårigheter att gapa fullt ut, feber och påverkan av allmäntillståndet.

Får du värk och svullnad ska du omedelbart ta kontakt med din tandläkare. Du kan ta smärtstillande för att lindra besvären. Tandläkaren kan hjälpa dig med rengöring och spolning för att akut få ned infektionen. Ibland behöver antibiotika sättas in för att dämpa besvären. Vid upprepade problem samt vid dålig prognos för att behålla visdomstanden behöver tanden avlägsnas. Det sker antingen genom utdragning alternativt operation beroende på visdomstandens anatomi och läge.

Implantat

Implantat är ett alternativ för att ersätta förlorade tänder genom att sätta titanskruv i käkbenet för att sedan bygga upp detta med hjälp av en stark konstruktion som är kopplat till implantatet.

Tandläkaren sätter en effektiv lokalbedövning och tandläkaren viker bort det tunnan tandköttet för att komma åt käkbenet. Där borras ett hål och titanskruvarna fästs. Hur många implantat som behövs beror på ingreppets storlek och hur många tänder som ska ersättas.

Efter att skruvarna har fästs i käkbenet så behövs en viss tids inläkning då implantaten växer fast i benet. Hur lång tid detta tar varierar, men oftast rör det sig om ca 3 månader.

Slemhinneplastik

Om tandköttet exempelvis täcker för mycket av tänderna eller om tandköttskanten är väldigt ojämn kan en korrigering av detta leda till ett vackrare leende. I vissa fall krävs enstaka korrigeringar för att få ett symmetrisk utseende. Ibland krävs slemhinneplastik i samband med en protetisk behandling för att kunna uppnå bra resultat rent estetiskt. 

All typ av slemhinneplastik utförs endast under lokalbedövning och detta ska då vara smärtfritt under behandlingens gång.