Trygg och kvalitativ tandvård

För en god munhälsa genom livet

Boka tidKontakta oss

Behandling Rotfyllning

Rotfyllning är en behandling som ofta görs på grund av att tandens pulpa är skadad eller infekterad. Orsaken kan vara olika, men oftast beror detta på karies som kommit för nära eller kommit i kontakt med pulpan. Behandlingen går ut på att avlägsna pulpan så att värken/infektionen försvinner för att sedan fylla ut rotkanalerna så att det håller sig tätt. Efter en rotfyllning är det alltid bra att skydda tanden med en så kallad krona. 

Vad är en rotfyllning?

Tandens pulpa är belägen i tandens mitt och den består av blodkärl och nerver. Om du får ett hål i tanden, ett så kallat kariesangrepp, och du inte lagar det på lång tid kan det resultera i att mjukvävnaden i tanden blir inflammerad eller infekterad. Då går det inte längre att laga hålet utan en rotfyllning kan istället bli nödvändig. Rotfyllning innebär att din tandläkare rensar bort mjukvävnaden inuti tanden och fyller därefter rotkanalerna.

Vad händer efter en rotfyllning?

Efter en rotfyllning är pulpavävnaden borta från tanden och rotkanalerna har fyllts med guttaperka och sealer. Förutom att pulpan har blivit ersatt med fyllningsmaterial så behöver tanden en konstruktion ovan rötterna som förhindrar tanden att spricka eller återinfektera rotfyllningen. Det är alltid rekommenderat att göra en krona på en rotfylld tand för att behandlingen ska lyckas över tid. 

Är rotfyllning alltid indicerat när pulpan är infekterat?

Nej, är tanden så pass skadat att den inte går att reparera längre på grund av en fraktur eller karies så är alternativet tandborttagning istället. I sådant fall måste området läka först för att sedan sätta ett implantat eller broterapi för att ersätta den förlorade tanden. 

Hur går behandlingen till?

En rotfyllningsbehandling kräver ibland fler besök. I det initiala stadiet avlägsnas all karies från tanden och den övre delen av pulpan (pulpa komplex) för att få tillgång till samtliga kanaler i tanden. Med hjälp av en gummiduk isoleras tanden från munnens övriga ytor för att undvika att saliv och bakterier kommer i kontakt med rotkanalen och att miljön kring tanden ska vara steril.

Bedövning är nödvändigt och mängden bedövning som behövs beror på tandens skick. Om tanden har en infektion behövs mer bedövning eftersom inflammerad vävnad inte är lika mottaglig för lokalbedövning. Om tanden däremot har gått i nekros, det vill säga att den är död, brukar det inte upplevas som smärtsamt. När bedövningen verkar avlägsnas pulpan och därefter påbörjar tandläkaren fyllningsprocessen.

Fyllningsmaterialet består i de allra flesta fall av guttaperka, ett naturligt gummi utvunnet från ett speciellt träd och sealer som är en typ av cement för att verkligen täta till kanalerna. Din tandläkare kommer även med hjälp av röntgenbilder försäkra sig om att fyllningen är tät. Tandens krona fylls sedan med passande material, ofta komposit eller glasjonomer.

En rotfyllningsbehandling är ett komplicerat ingrepp som ställer höga krav på tandläkaren både vad gäller precision och noggrannhet. I vissa fall – särskilt om den berörda kanalen är böjd – kan en endodontist, det vill säga en specialist inom rotfyllning, behöva genomföra behandlingen.

Efter en rotbehandling är det inte ovanligt att patienten upplever värk i tanden. Denna värk är dock övergående och är ingenting du behöver oroa dig över. Vanligtvis lindras smärtan enkelt med hjälp av receptfria läkemedel. Om du däremot drabbas av feber i samband med din värk bör du kontakta din tandläkare.