Trygg och kvalitativ tandvård

För en god munhälsa genom livet

Boka tidKontakta oss

Behandling Tandimplantat

Ett tandimplantat består av en skruv i titan som kommer ha funktionen av en rot i käkbenet. Beroende på hur många och vilka tänder i käken man vill ersätta kan man välja att fästa en ensam krona, en brygga eller en bro på ett eller flera implantat.

Varför välja tandimplantat?

De stora fördelarna med tandimplantat är att de, till skillnad från exempelvis löstagbara proteser eller bryggor, fästs i käkbenet. Förutom att det blir lättare att tugga och att du slipper oroa dig för att de ska lossna, stimulerar tandimplantatet även käkbenet mer som en riktig tand.

Detta innebär att du med ett tandimplantat kan undvika flera av de hälsoproblem som uppstår när du saknar tänder i din tandrad. En annan stor fördel med tandimplantat jämfört med så kallade bryggor är att tandimplantaten inte kräver att du slipar och borrar i friska närliggande tänder.

Säkra implantat med stabilt resultat 

Det finns många alternativ att välja mellan när det gäller leverantörer av tandimplantat. På Swedish Dental Group har vi valt Nobel Biocare som förstahandsalternativ av flera skäl, men framför allt för att vi har sett att deras implantat borgar för en hög kvalitet och är en trygghet för våra patienter. Det finns även studier och forskning som stödjer deras implantat.

Efterbehandling

Efter att du fått dina nya tänder kommer du bli kallad till regelbundna kontroller hos din tandläkare för att försäkra att implantaten sitter bra och att inga komplikationer uppstår. Dessutom är det väldigt viktigt att sköta hygienen runt implantatet precis lika noga som en riktig tand. Om rengöringen inte sköts rätt riskerar man nämligen att bakterier tar sig ner längst implantatet och orsakar inflammationer som i värsta fall kan leda till att du förlorar implantatet.

Din tandläkare kommer också hjälpa dig med tips och råd för hur du ska rengöra implantaten på bästa sätt. Även rökning innebär en ökad risk för problem med dina implantat och att avstå från att röka är därför viktigt för att garantera ett bra resultat.

Illustration av ett tandimplantat

Så går en behandling till

Innan implantaten kan sättas in så får du träffa en tandläkare för konsultation och undersökning. Det är viktigt att se att du är en lämplig kandidat och att du är frisk i resten av munnen. Dessutom får du berätta om dina förväntningar och tandläkaren går igenom dina individuella förutsättningar.

När undersökningen och förbehandlingar har gjorts ska implantaten fästas i käkbenet. Tandimplantaten fästs under ett kirurgiskt ingrepp. Tandläkaren sätter en effektiv lokalbedövning och tandläkaren viker bort det tunnan tandköttet för att komma åt käkbenet. Där borras ett hål och titanskruvarna fästs. Hur många implantat som behövs beror på ingreppets storlek och hur många tänder som ska ersättas.

Efter att skruvarna har fästs i käkbenet så behövs en viss tids vila då implantaten växer fast i benet. Hur lång tid detta tar varierar, men ofta rör det sig om 2 – 3 månader.

Då implantaten har läkt tar tandläkaren avtryck på situationen i munnen och en modell av hur tänderna kommer att se ut tas fram. När du och tandläkaren är nöjda med utseendet görs dina nya tänder.

Ett tandskelett tas fram och på det bränns porslin till önskad tandfärg och form. När tandläkaren och du som patient är nöjda med konstruktionen sätts de nya tänderna på plats. Om det är en enskild tand som ska ersättas skruvas kronan direkt på implantatet eller cementeras på en distans. Är det flera tänder som ersätts så tillverkas en bro som skruvas fast på implantaten.

Hur fäster man ett tandimplantat?

Det första steget vid en implantat är att din tandläkare genomför en grundlig undersökning med bland annat röntgen för att avgöra om du är en lämplig kandidat. En av de största faktorerna som avgör om tandimplantat är en lämplig lösning är att man har ett starkt och friskt käkben. Vissa sjukdomar och mediciner kan också innebära att risken för komplikationer ökar och att tandimplantat därför kan vara olämpliga. På barn behöver man också vänta med implantat tills käkbenet växt färdigt för att undvika komplikationer.

Om du bedömts vara en lämplig kandidat går din tandläkare sedan igenom behandlingen med dig och beskriver de olika stegen. Det första steget är att fästa själva implantatet, skruven, i käkbenet där det kommer fungera som en konstgjord rot till din nya tand. Detta görs genom ett kirurgiskt ingrepp där tandläkaren viker bort tandkött och slemhinna för att nå ner till käkbenet. I käkbenet borras sedan ett hål i vilket en titanskruv fästs. 

Hur många implantat som fästs beror på hur många tänder som ska ersättas men vid exempelvis en helt tandlös överkäke kan man behöva så många som sex implantat för att ge ett stabilt resultat.

Att man använder just titanskruvar till implantaten beror på att titan visat sig fungera väl tillsammans med kroppens vävnader och har en unik förmåga att växa samman med käkbenet, vilket minskar risken för att implantatet stöts bort. Operationen utförs under bedövning och gör därför inte ont under själva ingreppet även om man kan uppleva viss ömhet och smärta en tid efteråt.

Efter ingreppet låter man sedan implantaten växa samman med käkbenet och vävnaden. Denna process tar olika lång tid beroende på implantatens placering men ofta rör det sig om några månader upp till ett halvår. Under den här tiden får man löstagbara proteser att fylla tomrummen med. När tandläkaren bedömer att implantaten vuxit fast tillräckligt kan man sedan sätta fast de nya tänderna som oftast tillverkas i keramik. Om man ska ersätta en enskild tand fästs den nya tanden (kronan) direkt på en distans som sitter fast i implantatet. Behöver man ersätta flera tänder på rad så tillverkar man istället en bro mellan implantaten.