Trygg och kvalitativ tandvård

För en god munhälsa genom livet

Boka tidKontakta oss

Finansiering

Olika sätt att betala din tandvårdsräkning

Finansiering

På Swedish Dental Group kan du finansiera din tandvårdsräkning via Payzmart. Genom Payzmart får du en 14 dagars kostnadsfri faktura till din mejladress. Kostar behandlingen mer än du tänkt dig kan du dela upp fakturan på 3-24 månader. Enkelt och smidigt.

Klicka här för att läsa mer om Payzmart.

Ansök om bidrag för tandvård Behöver du tandvård men befinner dig i en ekonomiskt ansträngd situation? Det finns stöd i form av ekonomiska bidrag från fonder och stiftelser. Enskild individ upprättar en kontakt med organisationen och ansöker om ett ekonomiskt bidrag för tandvård.

Fonder och stiftelser

Nedan följer ett urval av fonder, organisationer och stiftelser som ger bidrag för vårdrelaterade problem för utsatta personer.

Du som söker bidrag för tandvård måste oftast bifoga ett kostnadsförslag från din tandläkare. Det innebär att du måste undersökas först och i samband med undersökningen delges du ett kostnadsförslag. Detta för att veta omfattningen av det finansiella stödet.

Stockholms Stadsmission

 

Du kan ansöka om ekonomisk bidrag från Stockholms stadsmission. Om du är över 23 år kan du ansöka om detta bidrag en gång per år. Är ni en familj med barn (under 18 år) kan ni ansöka om bidraget en gång per år. Är du kvinna och över 61 år kan du ansöka om bidraget en gång per år. Bidraget kan användas för tandvård, konvalescentvård eller glasögon.

Klicka här för mer information på Stockholms Stadsmissions hemsida.

Föreningen FVO

 

Föreningen FVO är en ideell förening. Utredarna som beviljar ekonomiskt stöd utgår från den sökandes sociala, ekonomiska och medicinska situation. För dig som är boende i Stockholm utreds ditt ärende efter ett personligt möte med en utredare. För dig som bor utanför Stockholm skickas en ansökningsblankett hem som sedan skickas tillbaka tillsammans med verifikationer. FVO ger ekonomiskt stöd för tandvård som Försäkringskassan kategoriserar som “nödvändig”.

Klicka här för mer information på Föreningens FVO:s hemsida.

Gula Änglarna

 

Gula änglarna är en ideell förening i Stockholm city, på Östermalm. Gula änglarna hjälper personer som befinner sig i utsatta situationer i samhället. Det kan exempelvis vara hemlösa som får hjälp, eller personer med ansträngda ekonomiska förhållanden. Hjälp ges i form av råd och finansiellt stöd, exempel på bidrag kan vara pengar för tandvård, glasögon och matkuponger.

Klicka här för mer information på Gula Änglarnas hemsida.

Socialtjänsten

 

Socialtjänsten i din hemkommun tar emot ansökningar om ekonomiskt bistånd. Du har alltid rätt att göra en ansökan om bistånd och få den prövad. Om du helt eller delvis får avslag tillkommer en skriftlig motivering kring beslutet. Du har möjlighet att överklaga om du inte är nöjd. Besluten kring bidragets storlek utgår från varje enskild individs livssituation. En grundförutsättning är att man inte kan klara av situationen på egen hand trots att man har försökt. Kontakta socialtjänsten och berätta om din situation samt varför du är i behov av ekonomisk stöd för tandvård.

Klicka här för mer information på Stockholm Stads Socialtjänsts hemsida.