Trygg och kvalitativ tandvård

För en god munhälsa genom livet

Boka tidKontakta oss

Behandling Undersökning

I undersökningen ingår fyra röntgenbilder för att komplettera undersökningen och som gör det möjligt för tandläkaren att upptäcka eventuell problematik som inte går att se med blotta ögat.

Om tandläkaren skulle upptäcka något från basundersökningen som kräver uppföljning eller behandling kommer du att informeras om detta, varpå vidare utredning kan krävas. Inget ingrepp kommer att påbörjas utan att du gett ditt godkännande.

Boka undersökning online

Illustration av av två tandläkare som undersöker en tand

Hur ofta behöver man undersökas?

Vi på Swedish Dental Group sätter upp en anpassad undersökningsintervall beroende på samtliga fynd från senaste undersökningen. Ju fler fynd som behöver följas upp desto tätare kontroller är nödvändig. 

Undersökning för barn

Barn som är listade hos oss på Swedish Dental Group undersöks vartannat år om inget annat indicerat. Upptäcks det en hög kariesaktivitet eller uppföljning av tandväxling krävs, kan en tätare uppföljning komma behövas utöver den vanliga undersökningen. 

Barn/ungdomar till och med 23 år har fri tandvård. 

Så går en undersökning till 

  • Vi uppdaterar din allmänna hälsodeklaration, tar röntgenbilder och gör en klinisk undersökning för att kontrollera tänder, tandkött, slemhinna och bett.
  • Tandläkaren kommer sedan summera ihop samtliga fynd och sätta upp en plan på eventuella åtgärder eller instruktioner hur du som patient kan bibehålla en god munhälsa.
  • Om fortsatt terapi är nödvändig går vi gemensamt genom lösningar som är passande för dig. I detta steg kommer vi även ge en kostnadsberäkning på kommande behandling/behandlingar.