Trygg och kvalitativ tandvård

För en god munhälsa genom livet

Boka tidKontakta oss

Behandling Protetik

Ersätt dina förlorade eller skadade tänder med en protes för dig

Många upplever exempelvis att avsaknad av tänder samt skadade, slitna eller missfärgade tänder påverkar deras utseende och därmed deras självkänsla negativt.

Dessa olika tandproblem kan dessutom leda till att du får problem med att tugga, känna vad maten du äter smakar och ge upphov till allvarliga hälsoproblem. 

Illustration av tänder

Tandimplantat

Innan implantaten kan sättas in så får du träffa en tandläkare för konsultation och undersökning. Det är viktigt att se att du är en lämplig kandidat och att du är frisk i resten av munnen. Dessutom får du berätta om dina förväntningar och tandläkaren går igenom dina individuella förutsättningar. För att behandlingen ska bli lyckad är det viktigt att du inte har några infektioner i munnen. Det kan därför ta lite extra tid om någon tand måste rotfyllas eller om en läkning av en infektion måste inväntas innan behandlingen kan påbörjas.

När undersökningen och förbehandlingar har gjorts ska implantaten fästas i käkbenet. Tandimplantaten fästs under ett kirurgiskt ingrepp. Tandläkaren sätter en effektiv lokalbedövning och tandläkaren viker bort det tunnan tandköttet för att komma åt käkbenet. Där borras ett hål och titanskruvarna fästs. Hur många implantat som behövs beror på ingreppets storlek och hur många tänder som ska ersättas.

Efter att skruvarna har fästs i käkbenet så behövs en viss tids vila då implantaten växer fast i benet. Hur lång tid detta tar varierar, men ofta rör det sig om 3 – 4 månader.

Då implantaten har läkt tar tandläkaren avtryck på situationen i munnen och en modell av hur tänderna kommer att se ut tas fram. När du och tandläkaren är nöjda med utseendet görs dina nya tänder.

Ett tandskelett tas fram och på det bränns porslin till önskad tandfärg och form. När tandläkaren och du som patient är nöjda med konstruktionen sätts de nya tänderna på plats. Om det är en enskild tand som ska ersättas skruvas kronan direkt på implantatet eller cementeras på en distans. Är det flera tänder som ersätts så tillverkas en bro som skruvas fast på implantaten.

Kronor och broar

Vid behandling av en krona slipas din gamla och skadade tand ned varpå vi gör en avgjutning som en tandtekniker utformar din nya tand utefter. Vid ditt nästa besök provar vi kronan på din tand för att slutligen fästa den permanent. Kronans material är oftast av keramik som är mycket hållbar och färg anpassas efter dina andra befintliga tänder vilket gör att kronan inte ser konstgjord ut och passar in med dina andra tänder. 

Om du helt saknar tänder kan en bro eller en brygga vara en lämplig metod för att ersätta dessa. En bro kan omfatta flera tänder och tillverkas i samma material som en krona. Man använder friska tänder bredvid den saknade tanden eller tänderna för att skapa fäste och stöd till bron. Det är viktigt att det finns tillräckligt många friska tänder omkring den saknade tanden för att den ska kunna ersättas med en tandbro eller brygga.

Illustration av kronor

Illustration av proteser

Proteser

Beroende på hur många tänder som ska ersättas kan man välja på antingen helproteser, dessa ersätter en hel över- eller underkäke, eller delproteser som ersätter individuella tänder. Tandproteser tillverkas i plats efter en avgjutning av din gom. De är avtagbara men fästs på olika beroende på vilken typ av tandprotes det är. Helprotesen fästs med hjälp av en sugfunktion i gommen och delproteser fästs i de kvarvarande tänderna eller implantat. För den som behöver en helprotes krävs lite övning, då ett nytt sätt att tugga krävs, då det är större risk att protesen lossnar.

Oavsett om man har riktiga tänder eller tandproteser är munhygienen lika viktig. Det kan kännas jobbigt att ta ut tänderna på natten, men det är bra att låta slemhinnorna vila för att unvika inflammationer. När din tandprotes inte är i munnen ska den rengöras ordentligt med en protesborste. Tandproteser ska inte lufttorka då det kan förstöra plasten.

Etsbro

I vissa fall speciellt lämpat i främre delen av käken man kan ersätta tandlucka på en konstruktion som heter etsbro. Det är då en tand som har två fästen mot granntänderna som man limmar fast. Dessa typ av konstruktioner brukar vara långtidstemporära och kan t.ex användas i väntan på att implantat ska läkas in i käkbenet. Alternativt som ungdom att man inväntar tillväxten innan implantat är aktuell. 

Illustration av en tandläkare som undersöker en kvinna