Trygg och kvalitativ tandvård

För en god munhälsa genom livet

Boka tidKontakta oss

Priser Fullständig prislista

I listan nedan finns våra priset på samtliga behandlingar och hur det kan se ut när man är inom högkostnadsskyddet.

Priskod Beskrivning Ditt årliga karens belopp under 3000 kr Ditt årliga karens belopp mellan 3000 och 15000 kr Ditt årliga karens belopp mer än 15000 kr
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 995 527.5 200.25
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 595 392.5 250.75
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1895 1317.5 913.25
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2795 1852.5 1192.75
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 945 580 324.5
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 995 517.5 183.25
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 595 395 255
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 585 292.5 87.75
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 95 65 44
123 Röntgenundersökning, helstatus 995 552.5 242.75
124 Panoramaröntgenundersökning 795 507.5 306.25
125 Röntgenundersökning, extraoral 620 340 144
126 Röntgenundersökning, omfattande 1195 655 277
127 Röntgenundersökning, delstatus 395 290 216.5
128 Röntgenundersökning, större delstatus 595 412.5 284.75
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3–3 1085 545 167
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1395 700 213.5
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1705 852.5 255.75
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2025 1015 308
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 795 475 251
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 995 765 604
161 Salivsekretionsmätning 795 447.5 204.25
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 795 587.5 442.25
163 Biopsi 1595 1022.5 621.75
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 1395 1045 800
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 495 257.5 91.25
204 Profylaxskena, per skena 995 552.5 242.75
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 215 117.5 49.25
206 Fluorbehandling 395 200 63.5
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 495 340 231.5
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 795 500 293.5
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 1295 837.5 517.25
213 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer 1495 895 475
214 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention 995 717.5 523.25
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 595 372.5 216.75
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 995 580 289.5
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1495 880 449.5
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2095 1175 531
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 495 257.5 91.25
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 195 100 33.5
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer 1295 695 275
314 Beteendemedicinsk behandling 575 297.5 103.25
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 495 255 87
322 Stegvis exkavering 1495 882.5 453.75
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 895 600 393.5
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1495 920 517.5
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 2995 2127.5 1520.25
362 Lustgassedering, per gång 900 450 135
401 Tanduttagning, en tand 1495 915 509
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2295 1467.5 888.25
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 595 365 204
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 4195 2487.5 1292.25
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5295 3017.5 1423.25
406 Tanduttagning, övertalig tand 1495 915 509
407 Övrig kirurgi eller plastik 2995 1870 1082.5
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 6995 4720 3127.5
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 2695 1860 1275.5
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 1495 1042.5 725.75
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 4695 3165 2094
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 6995 5280 4079.5
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 3995 3172.5 2596.75
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 9195 6697.5 4949.25
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 4195 3272.5 2626.75
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 13995 10540 8121.5
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 4995 3762.5 2899.75
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 4795 2620 1097.5
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 5985 3360 1522.5
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4595 2450 948.5
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 3995 3167.5 2588.25
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 3995 2600 1623.5
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 4195 3167.5 2448.25
433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1995 1427.5 1030.25
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 1195 795 515
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd 4995 4007.5 3316.25
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 4995 4327.5 3860.25
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 1995 1587.5 1302.25
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 7995 6217.5 4973.25
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 8995 6537.5 4817.25
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 6995 5122.5 3811.75
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 8995 6537.5 4817.25
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 395 217.5 93.25
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4995 3140 1841.5
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5495 3257.5 1691.25
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6595 3787.5 1822.25
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7195 4135 1993
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1395 900 553.5
521 Akut trepanation och kavumexstirpation 1395 957.5 651.25
522 Komplicerad kanallokalisation 1295 855 547
523 Stiftborttagning 1495 855 407
541 Apikalkirurgisk behandling 5795 3795 2395
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 2115 1552.5 1158.75
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4495 2582.5 1243.75
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4495 2582.5 1243.75
603 Reponeringsskena, per skena 11995 8952.5 6822.75
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2795 1647.5 844.25
606 Motorisk aktivering 695 402.5 197.75
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 1195 785 498
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 895 562.5 329.75
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1495 970 602.5
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1795 1150 698.5
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1295 870 572.5
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1795 1172.5 736.75
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 2195 1365 784
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2395 1452.5 792.75
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 795 495 285
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 8895 5767.5 3578.25
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 8895 6467.5 4768.25
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4995 3280 2079.5
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1995 1172.5 596.75
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 4295 3107.5 2276.25
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2695 1677.5 965.25
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4195 2335 1033
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 4295 2965 2034
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 7995 6170 4892.5
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1795 1227.5 830.25
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 1095 780 559.5
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1995 1190 626.5
813 Broreparation med tandteknisk insats 5995 3547.5 1834.25
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 10995 6770 3812.5
815 Sadelkrona 8895 6075 4101
822 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 4495 2510 1120.5
823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6295 3500 1543.5
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 15995 10072.5 5926.75
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 16995 10295 5605
826 Attachments, per styck 395 342.5 305.75
827 Hel underkäksprotes 15995 10962.5 7439.75
828 Hel överkäksprotes 15995 10962.5 7439.75
829 Immediatprotes, hel käke 15995 12227.5 9590.25
831 Justering av avtagbar protes 695 490 346.5
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1695 1015 539
833 Rebasering av protes 3295 1907.5 936.25
834 Lagning av protes där avtryck krävs 3595 2537.5 1797.25
835 Rebasering och lagning av protes 4095 2447.5 1294.25
836 Komplicerad lagning av protes 5395 3335 1893
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 9795 6235 3743
839 Inmontering av förankringselement 4995 3375 2241
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2595 1540 801.5
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5995 3645 2000
847 Klammerplåt 4895 2745 1240
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 795 495 285
850 Implantatstödd krona, en per käke 14995 10600 7523.5
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 14995 11587.5 9202.25
853 Hängande led vid implantatstödd bro 6995 5807.5 4976.25
854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 4195 3032.5 2218.75
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 795 505 302
856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 2095 1287.5 722.25
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat 895 632.5 448.75
858 Distans inklusive distansskruv, per styck 1995 1312.5 834.75
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1995 1412.5 1004.75
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 64995 47807.5 35776.25
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 68995 50750 37978.5
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 72995 53930 40584.5
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 64995 48372.5 36736.75
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 29995 20585 13998
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 37995 27390 19966.5
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 42995 31012.5 22624.75
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5795 3422.5 1761.75
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 8295 5500 3543.5
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 11995 8272.5 5666.75
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 23995 16195 10735
878 Förankringselement täckprotes, per styck 695 542.5 435.75
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1995 1390 966.5
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 5995 4370 3232.5
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 16995 13015 10229
888 Fästskruv/broskruv, per styck 695 600 533.5
889 Distansskruv, per styck 695 495 355
892 Läkdistans, per styck 795 617.5 493.25
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1995 1410 1000.5
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1995 1382.5 953.75
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2995 2222.5 1681.75
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2995 2165 1584
897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 3765 2480 1580.5
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 27995 23092.5 19660.75
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 31995 24635 19483
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 36995 27840 21431.5
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 40995 30207.5 22656.25
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 43995 30630 21274.5
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 39995 29617.5 22353.25
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 44995 32822.5 24301.75
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 49995 36027.5 26250.25
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 51995 35172.5 23396.75
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 8895 8250 7798.5
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 8895 8065 7484
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat­operation 15685 13257.5 11558.25
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 14995 11380 8849.5
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräkn 15685 14497.5 13666.25
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, p 14995 12567.5 10868.25
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro 13995 7952.5 3722.75
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 8995 5380 2849.5