Trygg och kvalitativ tandvård

För en god munhälsa genom livet

Boka tidKontakta oss

Priser Fullständig prislista

I listan nedan finns våra priset på samtliga behandlingar och hur det kan se ut när man är inom högkostnadsskyddet.

Priskod Beskrivning Ditt årliga karens belopp under 3000 kr Ditt årliga karens belopp mellan 3000 och 15000 kr Ditt årliga karens belopp mer än 15000 kr
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 925 475 160
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 495 300 163.5
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 495 300 163.5
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1795 1240 851.5
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2695 1792.5 1160.75
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 895 550 308.5
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 925 477.5 164.25
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 495 350 248.5
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 595 320 127.5
115 Konsultation specialisttandvård 0 0 0
116 Konsultation specialisttandvård, omfattande 0 0 0
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 95 65 44
123 Röntgenundersökning, helstatus 995 570 272.5
124 Panoramaröntgenundersökning 795 520 327.5
125 Röntgenundersökning, extraoral 695 425 236
126 Röntgenundersökning, omfattande 1195 677.5 315.25
127 Röntgenundersökning, delstatus 395 292.5 220.75
128 Röntgenundersökning, större delstatus 595 420 297.5
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3–3 1035 517.5 155.25
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1335 667.5 200.25
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1635 817.5 245.25
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1935 967.5 290.25
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 795 487.5 272.25
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 795 572.5 416.75
161 Salivsekretionsmätning 640 312.5 83.25
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 200 60
163 Biopsi 1100 550 165
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 675 337.5 101.25
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 225 67.5
204 Profylaxskena, per skena 895 472.5 176.75
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 195 102.5 37.75
206 Fluorbehandling 395 212.5 84.75
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 495 350 248.5
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 795 517.5 323.25
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 1295 862.5 559.75
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 595 382.5 233.75
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 995 595 315
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1495 905 492
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1995 1112.5 494.75
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 225 67.5
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 180 90 27
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer 1125 562.5 168.75
314 Beteendemedicinsk behandling 520 260 78
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 455 227.5 68.25
322 Stegvis exkavering 1175 587.5 176.25
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 895 617.5 423.25
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1495 952.5 572.75
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 2995 2180 1609.5
362 Lustgassedering, per gång 865 432.5 129.75
401 Tanduttagning, en tand 1395 837.5 447.25
401 Tanduttagning, en tand 1395 837.5 447.25
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2295 1502.5 947.75
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 595 372.5 216.75
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 4195 2557.5 1411.25
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5295 3110 1580.5
406 Tanduttagning, övertalig tand 1395 837.5 447.25
407 Övrig kirurgi eller plastik 2995 1915 1159
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 6995 4810 3280.5
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 2495 1692.5 1130.75
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 1395 960 655.5
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 4595 3122.5 2091.75
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 6995 5347.5 4194.25
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 3395 2605 2052
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 9195 6797.5 5119.25
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 3995 3110 2490.5
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 13995 10677.5 8355.25
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 4995 3812.5 2984.75
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 4795 2707.5 1246.25
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 5995 3475 1711
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 4595 2537.5 1097.25
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 3995 3200 2643.5
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 3995 2670 1742.5
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 3995 3007.5 2316.25
435 Avlägsnande av ett implantat 1395 857.5 481.25
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 795 697.5 629.25
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd 4995 4045 3380
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 4995 4355 3907
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 1995 1602.5 1327.75
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 5595 3890 2696.5
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 6995 4637.5 2987.25
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 6995 5200 3943.5
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 7295 4937.5 3287.25
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 340 170 51
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4995 3212.5 1964.75
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5295 3147.5 1644.25
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6295 3600 1713.5
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6895 3957.5 1901.25
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1395 920 587.5
521 Akut trepanation och kavumexstirpation 1395 975 681
522 Komplicerad kanallokalisation 1295 872.5 576.75
523 Stiftborttagning 1495 880 449.5
541 Apikalkirurgisk behandling 5395 3475 2131
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1995 1455 1077
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4295 2457.5 1171.25
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4295 2457.5 1171.25
603 Reponeringsskena, per skena 11995 9072.5 7026.75
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2795 1692.5 920.75
606 Motorisk aktivering 595 320 127.5
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 1195 802.5 527.75
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 895 577.5 355.25
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1295 790 436.5
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1695 1075 641
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1295 887.5 602.25
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1795 1197.5 779.25
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 2195 1397.5 839.25
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2395 1490 856.5
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 795 507.5 306.25
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7995 4992.5 2890.75
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 7995 5662.5 4029.75
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3795 2150 998.5
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1995 1205 652
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 4295 3152.5 2352.75
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2695 1717.5 1033.25
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2695 1717.5 1033.25
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4195 2407.5 1156.25
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 4295 3017.5 2123.25
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 7995 6242.5 5015.75
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1795 1250 868.5
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 995 692.5 480.75
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1995 1222.5 681.75
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1995 1222.5 681.75
813 Broreparation med tandteknisk insats 5995 3647.5 2004.25
813 Broreparation med tandteknisk insats 5995 3647.5 2004.25
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 10995 10995 10995
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 10995 6937.5 4097.25
815 Sadelkrona 7995 5285 3388
822 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 4495 2587.5 1252.25
823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5995 3310 1430.5
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 14995 9305 5322
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 15995 9555 5047
826 Attachments, per styck 395 345 310
827 Hel underkäksprotes 12995 8162.5 4779.75
828 Hel överkäksprotes 12995 8162.5 4779.75
829 Immediatprotes, hel käke 11995 8377.5 5845.25
831 Justering av avtagbar protes 695 497.5 359.25
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1695 1042.5 585.75
833 Rebasering av protes 3295 1962.5 1029.75
834 Lagning av protes där avtryck krävs 3595 2580 1869.5
835 Rebasering och lagning av protes 4095 2512.5 1404.75
836 Komplicerad lagning av protes 5395 3415 2029
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 9795 6375 3981
839 Inmontering av förankringselement 4995 3437.5 2347.25
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2595 1582.5 873.75
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5395 3102.5 1497.75
847 Klammerplåt 4895 2830 1384.5
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 735 447.5 246.25
850 Implantatstödd krona, en per käke 13695 9472.5 6516.75
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 13695 10420 8127.5
853 Hängande led vid implantatstödd bro 5995 4852.5 4052.75
854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 4195 3080 2299.5
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 795 515 319
856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 2095 1305 752
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat 795 542.5 365.75
858 Distans inklusive distansskruv, per styck 1995 1337.5 877.25
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 1995 1435 1043
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 62995 46472.5 34906.75
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 67995 50452.5 38172.75
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 69995 51665 38834
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 62995 47015 35829
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 27995 18952.5 12622.75
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 29995 19802.5 12667.75
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 32995 21475 13411
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5395 3112.5 1514.75
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 8295 5605 3722
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 11995 8412.5 5904.75
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 23995 16502.5 11257.75
878 Förankringselement täckprotes, per styck 595 447.5 344.25
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1995 1415 1009
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 5995 4432.5 3338.75
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 15995 12167.5 9488.25
888 Fästskruv/broskruv, per styck 595 502.5 437.75
889 Distansskruv, per styck 595 402.5 267.75
892 Läkdistans, per styck 795 622.5 501.75
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1995 1435 1043
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1995 1407.5 996.25
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2995 2255 1737
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2995 2197.5 1639.25
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 9405 4702.5 1410.75
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 14115 7057.5 2117.25
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 17560 8780 2634
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 20690 10345 3103.5
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 25635 12817.5 3845.25
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 19910 9955 2986.5
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 23355 11677.5 3503.25
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 26795 13397.5 4019.25
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 32270 16135 4840.5
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7995 7375 6941
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7995 7197.5 6639.25
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat­operation 13995 11662.5 10029.75
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 14995 11520 9087.5
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräkn 13995 12852.5 12052.75
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, p 14995 12662.5 11029.75
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro 11615 5807.5 1742.25
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 6950 3475 1042.5
Inv Invisalign 46900 46900 46900