Trygg och kvalitativ tandvård

För en god munhälsa genom livet

Boka tidKontakta oss

Priser Fullständig prislista

I listan nedan finns våra priset på samtliga behandlingar och hur det kan se ut när man är inom högkostnadsskyddet.

Priskod Beskrivning Ditt årliga karens belopp under 3000 kr Ditt årliga karens belopp mellan 3000 och 15000 kr Ditt årliga karens belopp mer än 15000 kr
101 Basundersökning, utförd av tandläkare 1095 610 270.5
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 595 385 238
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1995 1397.5 979.25
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2795 2197.5 1779.25
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 945 565 299
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1095 600 253.50
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 595 387.5 242.25
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 595 292.5 80.75
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 105 72.5 49.75
123 Röntgenundersökning, helstatus 995 537.5 217.25
124 Panoramaröntgenundersökning 795 497.5 289.25
125 Röntgenundersökning, extraoral 695 405 202
126 Röntgenundersökning, omfattande 1195 635 243
127 Röntgenundersökning, delstatus 395 285 208
128 Röntgenundersökning, större delstatus 595 405 272
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3–3 1115 557.5 167.25
132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1440 720 216
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1765 882.5 264.75
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2095 1047.5 314.25
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 895 562.5 329.75
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 995 755 587
161 Salivsekretionsmätning 795 435 183
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 795 545 370
163 Biopsi 1595 1000 583.5
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 1395 1030 774.5
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 595 347.5 174.25
204 Profylaxskena, per skena 995 537.5 217.25
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 295 192.5 120.75
206 Fluorbehandling 495 292.5 150.75
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 495 335 223
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 795 487.5 272.25
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 1295 820 487.5
213 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer 1495 875 441
214 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention 995 707.5 506.25
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 695 465 304
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 1095 665 364
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1595 957.5 511.25
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2295 1342.5 675.75
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 575 327.5 154.25
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 245 145 75
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer 1595 975 541
314 Beteendemedicinsk behandling 695 407.5 206.25
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 595 345 170
322 Stegvis exkavering 1595 962.5 519.75
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 995 687.5 472.25
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1595 997.5 579.25
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 3095 2195 1565
362 Lustgassedering, per gång 935 467.5 140.25
401 Tanduttagning, en tand 1995 1392.5 970.75
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2795 1940 1341.5
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 620 380 212
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 4995 3227.5 1990.25
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5995 3927.5 2480.25
406 Tanduttagning, övertalig tand 1995 1392.5 970.75
407 Övrig kirurgi eller plastik 2995 1830 1014.5
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 7795 5437.5 3787.25
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 2695 1927.5 1390.25
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 1495 1525 1196
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 4795 3205 2092
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 7595 5815 4569
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 3995 3142.5 2545.75
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 9495 6907.5 5096.25
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 4395 3440 2771.5
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 15195 11615 9109
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 5095 3817.5 2923.25
427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 6595 4342.5 2765.75
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 8595 5875 3971
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 5995 3772.5 2216.75
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 3995 3235 2703
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 6195 4862.5 3929.75
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 4995 4002.5 3307.75
433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2195 1680 1319.5
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 1995 1580 1289.5
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd 6995 6007.5 5316.25
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 6995 6327.5 5860.25
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 1995 1620 1357.5
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 7995 6152.5 4862.75
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 9295 6750 4968.5
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 7595 5655 4297
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 9295 6555 4637
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 395 212.5 84.75
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 5195 3272.5 1926.75
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5795 3477.5 1855.25
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6995 4085 2048
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7595 4422.5 2201.75
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1695 1182.5 823.75
521 Akut trepanation och kavumexstirpation 1695 1242.5 925.75
522 Komplicerad kanallokalisation 1395 940 621.5
523 Stiftborttagning 1695 1030 564.5
541 Apikalkirurgisk behandling 5895 3822.5 2371.75
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4795 2812.5 1424.75
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4795 2812.5 1424.75
603 Reponeringsskena, per skena 11995 8840 6631.5
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3095 1905 1072
606 Motorisk aktivering 705 402.5 190.75
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 1195 772.5 476.75
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1195 852.5 612.75
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1895 1350 968.5
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 2295 1627.5 1160.25
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1495 1055 747
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 2195 1550 1098.5
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 2695 1835 1233
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2995 2017.5 1333.25
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 955 682.5 491.75
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 9195 5952.5 3682.75
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 9195 6677.5 4915.25
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 5195 3417.5 2173.25
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1995 1142.5 545.75
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 4395 3162.5 2299.75
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 4295 3240 2501.5
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4295 2367.5 1018.25
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 4395 3015 2049
808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 8895 7002.5 5677.75
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1995 1405 992
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 1195 867.5 638.25
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 2195 1360 775.5
813 Broreparation med tandteknisk insats 5995 3460 1685.5
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 10995 6770 3812.5
815 Sadelkrona 9195 6270 4222.5
822 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 5495 3435 1993
823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 7295 4395 2365
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 16995 10852.5 6552.75
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 17995 11042.5 6175.75
826 Attachments, per styck 595 542.5 505.75
827 Hel underkäksprotes 15995 10777.5 7125.25
828 Hel överkäksprotes 15995 10777.5 7125.25
829 Immediatprotes, hel käke 15995 12087.5 9352.25
831 Justering av avtagbar protes 695 482.5 333.75
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1995 1290 796.5
833 Rebasering av protes 3795 2355 1347
834 Lagning av protes där avtryck krävs 3795 2697.5 1929.25
835 Rebasering och lagning av protes 5295 3587.5 2392.25
836 Komplicerad lagning av protes 5395 3257.5 1761.25
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 9795 6102.5 3517.75
839 Inmontering av förankringselement 4995 3315 2139
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 3495 2422.5 1705.75
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 7495 5095 3415
847 Klammerplåt 5259 3065 1504
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 995 685 468
850 Implantatstödd krona, en per käke 14995 10585 7498
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 14995 11577.5 9185.25
853 Hängande led vid implantatstödd bro 6995 5762.5 4899.75
854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 4195 2990 2146.5
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 895 592.5 380.75
856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 2295 1472.5 896.75
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat 895 622.5 431.75
858 Distans inklusive distansskruv, per styck 3095 2385 1888
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 2495 1890 1466.5
861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 66995 449157.5 36671.25
862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 69995 51057.5 37801.25
863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 75995 56207.5 42356.25
865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 75995 58742.5 46665.75
871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 29995 20232.5 13398.75
872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 37995 26990 19286.5
873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 42995 30560 21885.5
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5795 3332.5 1608.75
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 8295 5392.5 3360.75
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 11995 8127.5 5420.25
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 23995 15905 10242
878 Förankringselement täckprotes, per styck 695 537.5 427.25
881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1995 1370 932.5
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 8995 7307.5 6126.25
884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 16995 12862.5 9969.75
888 Fästskruv/broskruv, per styck 695 595 525
889 Distansskruv, per styck 1095 885 738
892 Läkdistans, per styck 795 610 480.5
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1995 1390 966.5
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1995 1362.5 919.75
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2995 2195 1635
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2995 2135 1533
897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 3795 2462.5 1529.75
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 27995 22915 19359
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 31995 24370 19032.5
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 36995 27510 20870.5
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 40995 29817.5 21993.25
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 43995 30147.5 20454.25
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 39995 29242.5 21715.75
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 44995 32380 23549.5
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 49995 35520 25387.5
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 51995 34565 22364
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 9195 8527.5 8060.25
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 9195 8335 7733
923 Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1–3 9195 8527.5 8060.25
924 Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4–5 9195 8335 7733
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat­operation 15995 13477.5 11715.25
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 15995 12245 9620
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräkn 15995 14762.5 13899.75
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, p 15995 13477.5 11715.25
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro 13995 7727.5 3340.25
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 13995 10245 7620
p250 Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk 325 162.5 48.75
p251 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk 845 422.5 126.75
p252 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk 390 195 58.5
p350 Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk 325 162.5 48.75
p351 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk 845 422.5 126.75
p352 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk 390 195 58.5
p650 Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk 390 195 58.5